SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Home (Welsh)

Coronafeirws (COVID19)
Y wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar y coronafeirws gan Gyngor Sir Powys
gweld mwyCoronafeirws (COVID19)
Newyddion
Mae cynllun i gefnogi staff gofal cymdeithasol yn ariannol sy'n gorfod aros i ffwrdd o'r gwaith oherwydd Covid-19 yn cael ei gyflwyno ledled Cymru.
Mae staff yn Llyfrgell Ardal Y Drenewydd wedi cyrraedd y rhestr fer am Wobr Tîm Llyfrgell Cymru'r Flwyddyn 2020.
Dylai ymwelwyr ag ysgolion ym Mhowys, gan gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n gollwng neu'n codi eu plant, wisgo gorchuddion wyneb i'w cadw eu hunain a phobl eraill yn ddiogel rhag y coronafeirws, tyn ôl cyngor sir
Mae busnesau saethu adar hela ym Mhowys yn cael eu hatgoffa o'u cyfrifoldebau o dan y rheoliadau Coronafeirws diweddaraf, yn dilyn achosion o ddiystyru'r rheolau.
gweld mwy Newyddion