RHYBUDD: Cynnal a chadw'r wefan 19 Hydref 2020
Darllen mwy

Llyfrgelloedd

Newydd! Rydym wrthi'n ailddechrau rhai gwasanaethau penodol yn rhai o'n llyfrgelloedd, gydag oriau cyfyngedig a threfniadau yn lle i gadw pellter cymdeithasol.

Bellach, mae llawer o'n llyfrgelloedd yn cynnig apwyntiadau ar gyfer mynediad i Gyfrifiaduron (apwyntiadau 1 awr), Pori drwy Lyfrau (slotiau 15 munud i ddewis llyfrau) a Gwasanaethau Cwsmer y Cyngor.

Cofiwch ffonio eich cangen i weld pa wasanaethau sydd ar gael ac i drefnu apwyntiadau.  Sylwer: efallai na fydd eich cangen ar agor yn ystod yr oriau yr oeddynt cyn y cyfnod clo - os nad ydych yn gallu cyrraedd unrhyw un ar y ffôn, ffoniwch ein llinell llyfrgell 01597 827460 neu anfonwch e-bost atom ar library@powys.gov.uk i weld beth yw'r sefyllfa yn eich ardal chi.

*Cofiwch ni fyddwn ar agor yn ystod ein horiau arferol, ac efallai na fydd gwasanaethau ar gael yn eich llyfrgell leol.  Ffoniwch cyn ymweld i wneud yn siwr ein bod ar agor ac i drefnu slot*

Archebu a Chasglu

Rydym yn parhau i gynnig ein gwasanaeth Archebu a Chasglu - rhowch wybod i ni eich diddordebau darllen a byddwn yn dewis llyfrau gwych i chi gasglu.  I archebu llyfrau'r llyfrgell ewch i dudalen gwe y Gwasanaeth Archebu a Chasglu neu ffoniwch ni ar 01597 827460.

eLyfrau, eLyfrauSain ac eGylchgronnau

Cofiwch, gallwch ymuno â'r llyfrgell a lawrlwytho eLyfrau, eLyfrauSain ac eGylchgronnau o'n  catalog llyfrgell

I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau llyfrgell yn eich ardal, cysylltwch â'ch cangen leol, ffoniwch ein Llinell Llyfrgell ar 01597 827460 neu anfonwch e-bost: library@powys.gov.uk

Os nad ydych wedi derbyn pecyn Dechrau Da gan eich ymwelydd iechyd oherwydd y cyfnod clo gallwch gasglu un o'ch llyfrgell leol.
Ffoniwch ein llinell gais llyfrgell ar 01597 827460 i archebu pecyn a threfnu ei gasglu.

Dilynwch y ddolen hon am gyngor a chefnogaeth penodol ar y Coronafeirws ar gyfer llyfrgelloedd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu